Det kommer fram i rapporten som ble satt i gang av Arbeids- og velferdsdirektoratet og KS etter drapet på en ansatt ved NAV Årstad i Bergen høsten 2021.

- To drap på ansatte i NAV-kontor på under 10 år er en alvorlig påminnelse om risikoen de ansatte utsettes for. Rapporten gir oss nyttig innsikt og har flere forslag til tiltak. Nå er det viktig at vi gjør det vi kan for å redusere risikoen, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Lenkeblokk Icon Rapport om vold og trusler mot NAV ansatte

Hovedfunn
30 prosent av NAV-ansatte hadde i 2020-2021 opplevd trusler, trakassering, sjikane eller fysisk vold fra brukere. Ansatte på NAV-kontor og NAV kontaktsenter er mest utsatte, og de som jobber med de kommunale tjenestene er betydelig mer utsatt.

Siden 2014 har det vært en betydelig nedgang i hendelser med fysisk vold og trusler i fysiske brukermøter rettet mot ansatte i NAV.

De aller fleste oppgir imidlertid at de føler seg trygge på jobb (96 prosent), men kvinner og yngre ansatte føler seg mindre trygge enn andre kolleger.

Det er samtidig områder der de ansatte peker på forbedringspotensiale. Dette gjelder spesielt innenfor opplæring, trening og øvelser i å forebygge truende hendelser. Oppfølging av ansatte som har vært utsatt for hendelser er varierende.

Fysisk sikringstiltak blir også fremhevet som viktig for å skape en trygg arbeidsplass for de ansatte. Men det er samtidig få ansatte som peker på mangelfull fysisk sikring som årsak til hendelsen, og det er få eller ingen som etterlyser flere krav eller føringer på fysisk sikring og barrierer.

Prosjektet mener funnene gir støtte for at det skapes et trygt og sikkert arbeidsmiljø gjennom systematisk HMS-arbeid, tilgjengelighet og samarbeid om gode tjenester til brukere.

Prosjektet anbefaler at det iverksettes en rekke tiltak:

  • Etablere et program for opplæring, trening og øvelser
  • Etablere en ny standard for trygge brukermøter (revisjon av minimumsstandarden)
  • Forebygge hendelser gjennom kvalitet, tilgjengelig og samarbeid
  • Styrke arbeidet med risikovurderinger
  • Forsterke og tydeliggjøre fagområdet vold og trusler og støttefunksjoner i NAV
  • Sikre nødvendig bistand og veiledning til ledere med arbeidsgiveransvar og verneombud i arbeidet med vold og trusler
  • Styrke oppfølgingen av ansatte etter uønskede hendelser
  • Styrke oppfølgingen og reaksjoner overfor brukere som står bak uønskede handlinger