Torsdag 7. desember ble det arrangert et webinar om Prepp. 

På lenken nednefor kan du se webinaret:

Lenkeblokk Icon Se webinaret i opptak her

Pilotprosjektet Prepp ble gjennomført i Troms og Finnmark skoleåret 2022-2023, i et tett samarbeid mellom KS, Menn i helse, Troms og Finnmark fylkeskommune og Nav i Troms og Finnmark.

Forskere ved UiT Norges arktiske universitet har fulgt det første kullet, og Gunn Elin Fedreheim presenterer resultatene av deres følgeforskning på webinaret.

Samarbeidpartnerne i KS, fylkeskommunen, kommunen og Nav forteller om sine erfaringer med Prepp i webinaret.

Kontakt Prepp-koordinator Sindre Solheim (kontaktinfo nederst på siden) for mer informasjon om Prepp.

Dette er Prepp

Pilotprosjektet Prepp legger til rette for at voksne innvandrere med svake norskferdigheter kan ta en fagutdanning. I løpet av ett år kvalifiserer de seg til å ta fagbrev gjennom å fullføre fellesfagene i videregående opplæring, kombinert med praksis. Opplæring i yrkesnorsk vektlegges.

27 av 28 deltakere fullførte i første kull, og har i høst fortsatt opplæringsløpet i Menn i helse og i andre opplæringsløp som fylkeskommunen tilbyr. Det KS-ledede prosjektet Menn i helse gir menn som står utenfor arbeidslivet muligheten til å bli helsefagarbeidere, som kommunene sårt trenger. Med Prepp inkluderer det også innvandrere i utdanning og arbeid.

Les mer om Prepp her