NAV-kontorene eies av kommunene og staten i fellesskap. Kommunereformen påvirker derfor også NAV-kontorene. KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker at kontorsammenslåingene skal foregå på en god og smidig måte, og har derfor laget sjekklister til hjelp i arbeidet. Listene gir oversikt over de aktivitetene som må til for å sikre vellykket sammenslåing, og er myntet på både NAV og kommunene. Det er utarbeidet lister beregnet på prosjektleder i NAV, fylkesdirektør i NAV og kommunedirektør.

Forvaltningsmessig eierskap og ansvar for sammenslåingsprosessen ligger i partnerskapet. Ved sammenslåing av NAV-kontor ved kommunesammenslåing vil derfor NAV fylke og kommuner ved kommunedirektør ha nøkkelroller i etableringsprosessen. Erfaringer fra andre sammenslåingsprosesser viser at den totale sammenslåingsperioden er på minst 18 måneder.

Hensikten med sjekklistene er å gi fylkesdirektør og kommunedirektør et grunnlag for å stille forberedt til sammenslåingsprosessen. Sjekklisten er et forslag og aktivitetene må drøftes i partnerskapet og tilpasses lokale forhold. Sjekklistene sier kun noe om hva, ikke noe om hvordan.

Videre lesning: