Til hovedinnhold

Eldre

Kommunesektoren skal levere gode omsorgstjenester til alle våre innbyggere. KS er særlig opptatt av tiltak for at eldre kan bo hjemme lengre. Derfor jobber vi for mer forskning på innovative helse- og omsorgstjenester og utvikling av velferdsteknologi.

Artikler

Foto: Mostphotos

Rapport - heldøgns omsorgsplasser 2024

KS gjennomførte våren 2024 en undersøkelse om heldøgns omsorgsplasser i alle landets kommuner.

Debattserie: Grenser for offentlig velferdFoto: Bly

Debattserie: Grenser for offentlig velferd

KS har startet en debattserie kalt "Grenser for offentlig velferd". Her vil politikere, forskere, helseansatte og andre diskutere tiltak som kan bidra til å dempe bemanningsbehovet, samtidig som innbygger får gode helse- og omsorgstjenester.

Foto: Anders Martinsen

Verktøy for planlegging av sykehjem og omsorgsplasser

Dimensjoneringsverktøyet skal bidra til å gi bedre innsikt i kommunens antatte fremtidige behov innen pleie- og omsorgstjenester.

Foto: Illustrasjon: Bly

Veivalg for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Over hele landet opplever kommunene mangel på folk til tjenestene sine. Det fører til en ond sirkel og økt belastning på de som er igjen. Hva kan vi gjøre for å påvirke balansen slik at vi fortsatt kan yte gode tjenester?

Leve hele livetFoto: Mostphotos/AdobeStock

Leve hele livet

Målet med satsningen Leve hele livet er at nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå jobber sammen om å lage samfunn der det er godt å bli gammel. På denne siden kan du lese mer om satsingen og hvordan KS bidrar inn i arbeidet.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenestenFoto: Shutterstock

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Foto: Alexander Rostad/ Gjøvik kommune

KOMMUNESPEILET

Smart by rustet for flere eldre

Vi blir stadig flere eldre, og vi vet at flere må bo hjemme lenger. I Gjøvik kommune får innbyggerne selv være med på å finne løsninger i Bylab.

Gode pasientforløpFoto: Anne Elisabeth Næss

Gode pasientforløp

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i perioden 2020-2022, slik at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Samarbeid om etisk kompetansehevingFoto: KS

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Formålet med etikkarbeid er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Satsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid.

Mer om eldreomsorg

Les flere artikler

KONTAKT