Eldreomsorg

Kommunesektoren skal levere gode omsorgstjenester til alle våre innbyggere. KS er særlig opptatt av tiltak for at eldre kan bo hjemme lengre. Derfor jobber vi for mer forskning på innovative helse- og omsorgstjenester og utvikling av velferdsteknologi.

Hva skjer innenfor eldreomsorgen?

Hva skjer innenfor eldreomsorgen?

Her er informasjon og fakta for dem som er interessert i hva som skjer innenfor eldreomsorgen.

Vi blir stadig eldre - hva gjør vi med det?

At vi blir stadig eldre er en av velferdssamfunnets største suksesser. For å håndtere endringene må det legges til rette for aldersvennlige samfunn. KS har snakket med Dr. Diane Wu i WHO, som er ekspert på temaet. Se intervjuet på film her.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke

Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke

I perioden 2016 til 2019 skal det gjennomføres åtte læringsnettverk over hele landet. Totalt vil rundt 200 kommuner delta sammen med sykehusene i regionen. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving

I samarbeidet om etisk kompetanseheving jobber vi med å bevisstgjøre de ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene på etisk refleksjon: hva er det og hvordan kan det brukes? Målet for satsingen er at etikkarbeidet i kommunene skal bli enda bedre.

Mer om eldreomsorg

Utlysning av Etikkprisen 2019

Utlysning av Etikkprisen 2019

Driver din kommune systematisk arbeid for å styrke brukerens opplevelse av verdighet og integritet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene? Da kan du søke om Etikkprisen 2019.

Hva er viktig for deg?-dagen markeres for sjette år på rad

Hva er viktig for deg?-dagen markeres for sjette år på rad

På Hva er viktig for deg?-dagen vil helsepersonell over hele landet bære fargerike buttons og stille pasientene dette spørsmålet. Det handler om å se hele mennesket – ikke sykdommen, det som feiler deg og begrensningene.

Felles innsats for en kommunal pasientjournalløsning

Felles innsats for en kommunal pasientjournalløsning

Staten og KS går nå sammen om første skritt i å realisere en løsning for helhetlig samhandling og digital pasientjournal i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det vil sikre en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste.

Etisk refleksjon gir bedre helse- og omsorgstjenester

Etisk refleksjon gir bedre helse- og omsorgstjenester

Christine Haga Sørlie, leder av etikksatsingen i KS har skrevet en artikkel for tidsskriftet Kreftsykepleie. Etikk, etisk refleksjon og verdibevissthet er grunnlaget for en høy etisk standard og god kvalitet på helse- og omsorgstjenestene.

Etikknettverk i Hedmark

Etikknettverk i Hedmark

Hanne Norum Hollekim, regional veileder i etikksatsingen, har vært med på å starte opp et etikknettverk i Hedmark. Her beskriver hun hvordan de har lagt opp dette viktige arbeidet på tvers av kommunegrensene.

Dei eldre er nøgde og sjukefråværet stupte

Dei eldre er nøgde og sjukefråværet stupte

- Eg likar å arbeide i team og likar å dyrke «vi-kjensla». Det er utruleg kjekt å arbeide med å skape gode organisasjonar, seier Åse-Iren Korneliussen, som snudde opp ned på drifta i helse- og omsorgstenestene.

Les flere artikler

KONTAKT