Eldreomsorg

Kommunesektoren skal levere gode omsorgstjenester til alle våre innbyggere. KS er særlig opptatt av tiltak for at eldre kan bo hjemme lengre. Derfor jobber vi for mer forskning på innovative helse- og omsorgstjenester og utvikling av velferdsteknologi.

Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus for at eldre skal kunne delta i samfunnet.

Hva skjer innenfor eldreomsorgen?

Hva skjer innenfor eldreomsorgen?

Her er informasjon og fakta for dem som er interessert i hva som skjer innenfor eldreomsorgen.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Gode pasientforløp

Gode pasientforløp

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i perioden 2020-2022, slik at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Formålet med etikkarbeid er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Satsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid.

Mer om eldreomsorg

Kurs i smittevern og hygiene

Kurs i smittevern og hygiene

Nettkurs i smittevern og hygiene er tilgjengelig gjennom KS Læring. Kursene er utarbeidet for bruk i helsetjenesten, men anbefales for alle som vil lære mer om smittevern og hygiene. Kursene er gratis.

Nettverkssamling Aldersvennlige lokalsamfunn

Film fra dagskonferanse som ble avholdt 4. mars 2020.

Etisk refleksjon i arbeidshverdagen

KRONIKKER

Etisk refleksjon i arbeidshverdagen

Høy etisk bevissthet i helse- og omsorgstjenestene bidrar til godt omdømme og bedre rekruttering, noe som er kritisk viktig i dagens og fremtidens utfordringsbilde, skriver avdelingsdirektør for helse og velferd i KS, Åse Snåre, i en kronikk.

Lederutdanning gir tryggere ledere

Lederutdanning gir tryggere ledere

En evaluering av den nasjonale lederutdanningen for primærhelsetjenesten viser at de som har deltatt på utdanningen føler seg tryggere i lederrollen og har fått større faglig tyngde. Noen opplever også stor endring i lederstil.

Prinsipielle uttalelser fra tvisteløsningsnemda

Prinsipielle uttalelser fra tvisteløsningsnemda

Tvisteløsningsnemda for helse- og omsorgssektoren behandler saker der kommuner og helseforetak er uenige. KS Advokatene har kommentert et utvalg av tre type saker: Avtaler som avviker fra forskriften, definisjonen av utskrivningsklar og ansvar i gråsoner.

Nytt felles topplederprogram for spesialist- og kommunehelsetjenesten

Nytt felles topplederprogram for spesialist- og kommunehelsetjenesten

De regionale helseforetakene og KS har signert avtale med BI om å utvikle og gjennomføre et nytt felles topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Det første kullet starter høsten 2020.

Les flere artikler

KONTAKT