Til hovedinnhold

Debattserie: Grenser for offentlig velferd

KS har startet en debattserie kalt "Grenser for offentlig velferd". Her vil politikere, forskere, helseansatte og andre diskutere tiltak som kan bidra til å dempe bemanningsbehovet, samtidig som innbygger får gode helse- og omsorgstjenester.

Artikler

Foto: Bly

Med lov skal landet bygges

KS inviterer tilsynsmyndigheter, ombud og advokater til debatt om fremtidens helsetjeneste 30.8. Behovet for helsetjenester øker samtidig som det blir det færre ansatte, og vi er nødt til å prioritere. Hva betyr det for tilsynsmyndighetenes virksomhet?

Foto: Bly

Bærekraftige helse- og velferdstjenester - fra kunnskap til tiltak

Forskere ved Institutt for helse og samfunn ved UiO har sett på veksten i utgifter til pleie- og omsorgstjenester i årene 2017 til 2021. Funnene blir presentert i et seminar 7. mars klokka 09.00-15.30 - du kan følge det hele fysisk eller på stream.

Foto: Bly

Hva kan helsevesenet gjøre mindre av?

Behovet for helsetjenester øker, samtidig som det blir færre helseansatte. Vi blir nødt til å prioritere hardere enn i dag. Hvilke oppgaver kan helsevesenet gjøre mindre av? Se debatten i opptak her.

Foto: KS

KS-podkast: Grenser for velferd

Det er godt kjent at i altfor nær fremtid vil det bli færre folk som skal levere velferdstjenester til mange flere. Kampen om kompetanse og arbeidskraft er i full gang allerede. Men hva vil dette bety for selve velferdstjenestene?

Foto: Aina Tjosås

Hva slags boligløsninger trengs?

Flere vil bo hjemme lengre, men hva slags boligløsninger krever det – og hvem tar ansvar for å utvikle dem? Se debatten i opptak her.

Foto: KS

Nordisk eldreomsorg

Første debatt i serien handler om nordisk eldreomsorg. I Norge dreier debatten seg mye om sykehjem, hvordan løser Sverige og Danmark sin langtidspleie? Hvilke forventninger er det realistisk å innfri?

Foto: Hyper

Frokostmøte – trenger vi en tillitsreform?

KS diskuterer i hvilken grad retningslinjer og veiledere bidrar til bedre helse- og omsorgstjenester, se opptak av frokostmøtet her.

Foto: KS

PRESSEMELDINGER

Staten må gi kommuner mer spillerom

Kommuner må ha nødvendig handlingsrom til å utvikle tjenestene, og i arbeidet med tillitsreform må en vurdere helheten i forventningene som stilles til kommunesektoren. Det er særlig viktig i en tid med store bemanningsutfordringer, mener KS.

KONTAKT