Helse og omsorg

Kompetanse og rekruttering

Skole og oppvekst

Videregående opplæring

Hva skal til for at fagskolen skal dekke kompetansebehov i kommunenes helse/-omsorgs og oppvekstsektorer

Prosjektet har undersøkt hvordan fagskolene kan bli bedre strategisk samarbeidspartnere for kommunene.

Foto: Shutterstock

Prosjektnummer:164021

Utførende miljø: Agenda Kaupang

Ferdigstilt: 2017

​Kommunenes kjennskap til fagskoler og deres tilbud varierer veldig. Ikke alle kommuner har kompetanseplaner/strategier som berører fagskolesektoren. Få kommuner har faste møtepunkter eller dialog med fagskoler.

Barrierer for samarbeid: Kommunene vet ikke nok om fagskolenes tilbud. Fagskolene er heller ikke flinke nok til å markedsføre sitt tilbud.

Hva fremmer samarbeid: Faste og forpliktende samarbeidsmøter og -avtaler, strategisk og operativt forankring. 

Det er også viktig at kommuner kartlegger eget kompetansebehov og formidler dette. De må legger praktisk til rette, og skape insentiver for at medarbeidere kan og ønsker å gjennomføre fagskoleutdanning. Fagskoler må på sin side drive aktiv markedsføring og utadrettet virksomhet, og ha et fleksibelt og tilpasset undervisningstilbud som stadig utvikles og fornyes i tråd med kommunenes behov.

Det er laget en film for å promotere bedre samarbeid mellom kommuner og fagskoler:

https://www.youtube.com/watch?v=8IGyzd5a3_U

KONTAKT