-  Vi har jobbet lenge for dette vedtaket. Nå er vi glade for at Stortinget har lyttet til tilbakemeldingene fra kommunene, sier Gunn Marit Helgesen.

I statsbudsjettet for 2017 varslet regjeringen at den ville endre tilskuddsordningen. Det ble innført et krav om nettotilvekst i tilskuddsordningen for omsorgsboliger og sykehjem. Innføringen av kravet vakte negative reaksjoner i kommunene. Innstrammingen ville på sikt svekke kommunens behov for å fornye og rehabilitere gamle omsorgsboliger og sykehjem som ikke tilfredstiller dagens krav til endret omsorgsfilosofi, miljø og tilgjengelighet. KS har løftet tilbakemeldingene fra kommunene i gjentatte møter med regjeringen og Stortinget.

Tidligere i år ble det kjent at Stortingets Helse- og omsorgskomité innstilte på å gi kommunene fortsatt lik mulighet til både rehabilitering og bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Nå er altså innstillingen vedtatt av Stortinget.