Vi har lenge visst at det blir flere eldre. Det innebærer at det blir flere tjenester og mer personell som må ivareta deres behov i tillegg til alt som gjøres idag. Veivalg for en bærekraftige helse- og omsorgstjeneste, viser hvordan vi kan påvirke balansen slik at vi får nok personell til å yte gode tjenester til alle, uavhengig av alder og hvor du bor.