Innledere:

Hans Olav Melberg, ledet arbeidet med rapporten fra ekspertgruppen Perspektiv og prioriteringer nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Margrethe Svinvik, spesialrådgiver helse og velferd i KS

Anette Fosse, leder Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø.

Møteleder var Mari Trommald.

Rapporter fra ekspertgrupper for prioriteringsmeldingen - regjeringen.no

Lenkeblokk Icon Presentasjon Mari Trommald Lenkeblokk Icon Presentasjon Anette Fosse Lenkeblokk Icon Presentasjon Hans Olav Melberg