Det er Helseøkonomisk analyse AS som har utarbeidet verktøyet for KS. Modellen har blitt testet i flere kommuner i flere omganger og har fått gode tilbakemeldinger. 

Dimensjoneringsverktøyet legges ut til bruk for kommunesektoren. Det er ikke tilgjengelig for kommersiell bruk. 

Verktøyet er fortsatt under utvikling, og kommunene må alltid sjekke modellen mot egne tall og gjøre egne vurderinger. Dette skal være et hjelpemiddel for bedre dimensjonering og et støtteverktøy for strategiske diskusjoner. Men det er ikke en fasit. Forslag til forbedringer mottas gjerne. Det forutsettes at veiledningsmaterialet legges til grunn ved bruk av modellen.  

Slik kommer du i gang

Før du kan bruke verktøyet må du laste det ned til din egen maskin. 

Verktøyet ligger i en zip-fil og du laster den ned ved å høyreklikke på lenken nedenfor. Lagre filen i en egnet mappe på din egen maskin.

Etter å ha lagret zip-filen må den "pakkes ut" før man kan bruke verktøyet. Selv om det er mulig å få tilgang til filene uten å pakke ut zip-filen, så vil verktøyet ikke fungere. Du kan bruke programmer som7-zip eller Winzip for å pakke ut verktøyet, eller bare høyreklikke og velge "Pakk ut alle..." i Windows 10.

Det er viktig at du lar filene ligge i samme mappe. Hvis du flytter filene, kan det føre til at verktøyet ikke fungerer.

 

Lenkeblokk Icon Last ned brukermanual - (pdf) Lenkeblokk Icon Rapporten Omsorg 2050 (april 2021) - framskriving av omsorgsbehov i kommunene Lenkeblokk Icon Vedlegg til rapporten Omsorg 2050 (april 2021) Lenkeblokk Icon Last ned verktøy omsorg 2050 (Ny mars 2024) - (zip-fil)

Det forutsettes at veiledningsmaterialet legges til grunn ved bruk av modellen.