Senter for medisinsk etikk og etikksatsingen har laget lommekort på 6-trinnsmodellen for etikkrefleksjon.

Vi håper kortene kan bidra til at det blir lettere å bruke modellen i en travel hverdag og at kortet fungerer som en påminnelse om at etisk refleksjon er et viktig verktøy for kontinuerlig kvalitetsforbedring og fagutvikling i praksis. Det er også en viktig metodikk for leder og ledelse.

Kortene bestilles ved å sende mail med adresse til leder av satsingen, Christine, på mail chs@ks.no

Kortene er gratis!

Lenkeblokk Icon Lommekort på 6-trinnsmodellen for etikkrefleksjon Lenkeblokk Icon SME og etikksatsingen har også laget et hefte på metoden som også kan bestilles gratis her Lenkeblokk Icon SME har også laget korte opplæringsfilmer - se de her

Om dere ønsker metodekurs og/eller fagdag med opplæring i 6-trinnsmodellen så ta kontakt med Christine Haga Sørlie eller en regional etikkrådgiver.