Vi ønsker å engasjere alle kommunens seniorer til å planlegge alderdommen, slik at de kan ha aktive liv og bo lengst mulig hjemme.

Karen Stampen, prosjektleder Leve hele livet

Leve hele livet

- Leve hele livet har som mål å skape et mer aldersvennlige Norge, og å spre gode løsninger på områdene aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester. KS og regjeringen har inngått en avtale om gjennomføringen av satsingen. - Som en del av avtalen, inngår KS i nasjonalt og regionalt støtteapparat for gjennomføringen av Leve hele livet. Apparatene skal støtte opp om kommunenes forbedringsarbeid, både nasjonalt og regionalt.

- Det er jo ikke alt i livet man kan forberede seg på. Vi vet ikke hva som venter når vi gifter oss, eller foreldre for første gang. Det slo meg at det å bli eldre er det faktisk mulig å forberede seg på, sier Odd Magne Lundby (73).

Han er en av rundt 5.000 innbyggere over 70 år som bor i Gjøvik. Som 65-åring fullførte han en tverrfaglig mastergrad i aldring. Lundby selv forstod ikke at det skulle bli så mye ståhei knyttet til at han gjennomførte en mastergrad i sin alder.

- Det stilles så få krav til de eldre i samfunnet. Dersom noen sier de er for gammel til å gjøre noe, så blir det akseptert med en gang. Dermed overser kanskje også samfunnet en god del ressurser. Slik jeg kjenner mine jevnaldrende, så er de både aktive og har mye å bidra med, sier Lundby.

Lundby er også svært aktiv. To ganger i uken, og noen ganger flere, trener han tennis. Han har holdt det gående siden han ble pensjonist for syv år siden.

- Jeg meldte meg på et gratis kurs sammen med kona, og for en opplevelse! For oss har det blitt en livsstil, sier han.

Lundby er tidligere fysioterapeut og opptatt av å bruke kroppen. Å opprettholde balanse og styrke er viktig for eldre, men først og fremst er tennis-spillingen for det sosiale.

- Når du går ut av jobb forsvinner en stor bekjentskapskrets. Det å ta en kaffe etter trening betyr mye. Og det ble enda viktigere under koronapandemien, sier Lundby, som er imponert over tilbudet til seniorer i kommunal regi.

I Gjøvik kommune finnes det grupper av seniorer som driver med nesten alt mulig. Det er dans og svømming, curling og bridge. Det er strikkecafé, språkcafé og en gjeng som er med i tiltaket «Reisekompis», som bare venter på å reise utenlands.

Gjøvik Bylab

- Vi har færre ressurser, men enda mer komplekse oppgaver. Å jobbe på tvers er veldig vesentlig for å få til noe som er nytt, sier Anne Marthe Zettervall.

Hun jobber med utviklingsarbeid i Gjøvik Bylab, som ligger på hjørnet av kommunens rådhus. Bylab er ikke bare et sted som skal være åpent og tilgjengelig for innbyggerne, det er også en egen metode.

- Vi har ikke råd til å la være å involvere innbyggerne. Vi må vite at det vi gjør faktisk treffer, sier Zettervall.

Kommunen bruker innbyggermedvirkning som metode i en rekke prosjekter. Det har blant annet resultert i at det har blitt bygget en ny badstue i friluftsområdet Fredevika. I prosjektet jobber kommunen på lag med næringslivet og DNT for å realisere innbyggernes ønske og initiativ. Innbyggermedvirkning står også sentralt for å rigge kommunen for flere eldre.

Anne Marthe Zettervall jobber med utviklingsarbeid og Bylab. Foto: Gjøvik kommune

Leve hele livet

Vi vet at innen 2060 vil hver femte person i Norge være over 70, og andelen over 80 år eller mer vil dobles mot 2040. Leve hele livet er en satsing som skal bidra til at alle eldre kan delta aktivt inn i lokalsamfunnet og samtidig sørge for at eldre får den oppfølgingen de har behov for når de trenger det. Så enkelt. Så vanskelig.

- Leve hele livet er svært omfattende. For oss har det vært viktig at reformen ikke bare skal handle om de eldre. Når vi jobber med dette, så har vi med oss folkehelseperspektivet. Det handler om at folk skal trives i kommunen gjennom hele livet, sier Zettervall.

Etter at stortingsmeldingen kom i 2019, så ligger gjennomføringen av satsingen i kommunenes hender. Det er kommunenes oppgave å gi eldre en verdig alderdom, til tross for knappe ressurser og stadig økende tjenestebehov.

I Gjøvik kommune er de i full sving allerede. Etter en kartlegging, som ble gjennomført av NTNU, har kommunen fått svar på hvilke områder de trenger å forbedre seg på.  

Lenkeblokk Icon Kommunalpolitisk toppmøte 1. februar handler om den neste styrkeprøven for sektoren. Flere eldre er en av dem.

Bo hjemme lenger

Gjøvik kommune har etablert flere prosjekter hvor målet er å løse problemstillingene på nye måter, og i samarbeid med akademia, næringsliv, innbyggere og frivilligheten. Et av prosjektene de jobber med heter «Bo lenger hjemme», der de jobber med tre tiltaksområder. Det er kommunikasjon, frivilligheten og møteplasser.

En helt ny portal for seniorene i kommunen er på trappene. – Vi ønsker å engasjere alle kommunens seniorer til å planlegge alderdommen, slik at de kan ha aktive liv og bo lengst mulig hjemme, sier prosjektleder, Karen Aamodt Stampen.

Gjennom kartleggingen har de sett at det er behov for mer strukturert samarbeid med frivilligheten.

- Det er ikke sånn at frivilligheten henger sammen. Vår jobb er å sørge for det, og bidra til at folk kommer sammen rundt samme bord, sier hun.

- Vi jobber også med å få flere yngre eldre inn i frivilligheten. Det er vinn-vinn. Det er helsefremmende og meningsfullt for de som bidrar, og det avlaster kommunen, sier Stampen.

Karen Stampen er prosjektleder for Leve hele livet i Gjøvik kommune. 

Friskliv senior

For 11 år siden startet tilbudet Friskliv senior opp i Gjøvik kommune. To engasjerte damer står bak. Elin Marie Slåtsveen er ergoterapeut, og Siv Lykken er sykepleier.

- Vi setter i gang aktiviteter og skaper gode møteplasser for seniorer. Vi tar initiativ, men trekker oss ut etter hvert. Målet er å skape selvgående grupper, sier Slåtsveen.

De samarbeidet ofte med frivillige lag og foreninger.

- Det er viktig å ta høyde for at seniorene i kommunen er svært ulike. De fleste yngre eldre ønsker et tilbud som tar utgangspunkt i interesse og identitet, de føler seg ikke hjemme i en skravlegruppe på eldresenteret. Vi har derfor et variert aktivitetstilbud med både curling og tennis, sier Slåtsveen.

Reisekompis er et eksempel på et slikt tilbud, som tok utgangspunkt i at reiseglade pensjonister var redd for å reise alene.

- Det har blitt en fin gjeng, men på grunn av koronapandemien har de dessverre enda ikke lykkes med å få reise utenlands.

Elin-Marie Slåtsveen er ergoterapeut, og Siv Lykken er sykepleier. De står bak Friskliv senior i Gjøvik kommune.

Styrke lokaldemokratiet

I januar ble det også kjent at Gjøvik er en ni kommuner som er plukket ut av Kommunal- og distriktsdepartementet til å bli med i et nytt lokaldemokratiprogram. Hensikten med prosjektet er å vise hvordan kommuner ved hjelp av ulike tiltak har lagt til rette for innbyggernes mulighet til medvirkning. 

- Dette er en flott mulighet, som gjør at vi kan videreutvikle og styrke arbeidet med Bylab og innbyggermedvirkning, sier Anne Marthe Zettervall.

Lenkeblokk Icon Les mer om KS' arbeid med Leve hele livet