KS mener det er uansvarlig av Stortinget å vedta helt konkrete garantier uten å sjekke hva det faktisk vil koste i praksis for de som skal oppfylle garantien.

Torsdag 19. april ble forslaget vedtatt av et flertall i Stortinget.

KS er overrasket
- Vi er overrasket over at Stortingsflertallet kan fatte et slikt vedtak uten å sjekke nærmere hva det betyr økonomisk, hvor mye det vil koste kommunene og hvordan staten har tenkt til å finansiere det, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

- Ingen har regnet på hvor mye dette vil koste, eller hvordan det vil legge press på bemanningen i kommunene. KS har heller ikke blitt forespurt i saken. Det er uklokt å vedta en slik garanti uten å analysere faktagrunnlaget i forkant.

I praksis betyr vedtaket at kommunene kan bli tvunget til å prioritere ned andre tjenester, som de hjemmebaserte omsorgstjenestene.

Blir krevende å holde velferden på dagens nivå
I Regjeringens egen perspektivmelding fra 2017 er bærekraftutfordringene klart beskrevet: Norge står i tiden fremover overfor strammere offentlige finanser samtidig  som vi vil ha økte utgifter knyttet til omsorgstjenester. Det blir svært krevende å holde velferden på dagens nivå. Da er nye rettigheter og garantier til de som ikke har nødvendig behov for tjenester svært problematisk.

Rent praktisk er 97 prosent av alle rom på sykehjemmene i dag enerom, og relativt små. Det er med andre ord ikke nødvendigvis slik at en funksjonsfrisk partner bare kan «flytte inn». Det er også sannsynlig at det vil medføre økte kostnader knyttet til bemanning. 

- Det er en selvfølge at kommunene skal legge til rette for de enkelte pleietrengende og deres ektefeller/samboeres behov for å være sammen. Samtidig mener vi at den enkelte kommune er best rustet til å finne gode og tilpassede løsninger i enkeltsaker lokalt, uten at Stortinget vedtar en nasjonal garanti som ingen har sjekket hvor mye vil koste, sier Helge Eide.