Samarbeid om etisk kompetanseheving

I samarbeidet om etisk kompetanseheving jobber vi med å bevisstgjøre de ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene på etisk refleksjon: hva er det og hvordan kan det brukes? Målet for satsingen er at etikkarbeidet i kommunene skal bli enda bedre.

Mer om etisk kompetanseheving

Eldreomsorg er mer enn sykehjemsplass

Eldreomsorg er mer enn sykehjemsplass

De aller fleste vil bo hjemme så lenge som mulig. Eldreomsorg er derfor i stor grad hjemmetjenester. I 2018 brukte 31,2 prosent av innbyggerne over 80 år hjemmetjenester.

Utlysning av Etikkprisen 2019

Utlysning av Etikkprisen 2019

Driver din kommune systematisk arbeid for å styrke brukerens opplevelse av verdighet og integritet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene? Da kan du søke om Etikkprisen 2019.

Hva er viktig for deg?-dagen markeres for sjette år på rad

Hva er viktig for deg?-dagen markeres for sjette år på rad

På Hva er viktig for deg?-dagen vil helsepersonell over hele landet bære fargerike buttons og stille pasientene dette spørsmålet. Det handler om å se hele mennesket – ikke sykdommen, det som feiler deg og begrensningene.

Felles innsats for en kommunal pasientjournalløsning

Felles innsats for en kommunal pasientjournalløsning

Staten og KS går nå sammen om første skritt i å realisere en løsning for helhetlig samhandling og digital pasientjournal i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det vil sikre en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste.

Etisk refleksjon gir bedre helse- og omsorgstjenester

Etisk refleksjon gir bedre helse- og omsorgstjenester

Christine Haga Sørlie, leder av etikksatsingen i KS har skrevet en artikkel for tidsskriftet Kreftsykepleie. Etikk, etisk refleksjon og verdibevissthet er grunnlaget for en høy etisk standard og god kvalitet på helse- og omsorgstjenestene.

Etikknettverk i Hedmark

Etikknettverk i Hedmark

Hanne Norum Hollekim, regional veileder i etikksatsingen, har vært med på å starte opp et etikknettverk i Hedmark. Her beskriver hun hvordan de har lagt opp dette viktige arbeidet på tvers av kommunegrensene.

Les flere artikler

KONTAKT