Samarbeid om etisk kompetanseheving

Formålet med etikkarbeid er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Satsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid.

Utlysning av Etikkprisen 2020

Utlysning av Etikkprisen 2020

Etikkprisen tildeles en kommune/bydel/virksomhet som driver et systematisk praktisk etikkarbeid hvor målsettingen er å styrke brukerens opplevelse av verdighet og integritet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I år feirer prisen ti år.

Etikksatsingen i KS kan tilby hjelp i etisk vanskelige spørsmål

Etikksatsingen i KS kan tilby hjelp i etisk vanskelige spørsmål

Kommunene opplever at korona-situasjonen gir et økt behov for praksisnær etisk refleksjon. KS har sendt et brev om hva etikksatsingen tilbyr av rådgivning, kompetanse og verktøy.

Informasjon om etikksatsingen

Informasjon om etikksatsingen

Samarbeid om etisk kompetanseheving er en nasjonal satsing som skal bistå kommunene lokalt og regionalt slik at ansatte og ledere får økt kompetanse på å identifisere, reflektere over og håndtere etiske utfordringer i sin praksis.

Verktøy og metoder

Verktøy og metoder

Her kan du finne verktøy og metoder til bruk i etisk refleksjon, samt aktuelt fagmateriell innen temaet.

Veilederne i satsingen

Veilederne i satsingen

Satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving har syv regionale veiledere som reiser ut til kommunale helse- og omsorgstjenester i hele landet. Ta kontakt med prosjektleder Christine Haga Sørlie om dere ønsker vår hjelp i det systematiske etikkarbeidet.

Etisk refleksjon i koronatider

Etisk refleksjon i koronatider

Etikksatsingen i KS ønsker å bidra til å gjøre det lettere å få til etisk refleksjon under koronapandemien. Her kan du melde deg på vårens etikkalender.

Etisk refleksjon i arbeidshverdagen

KRONIKKER

Etisk refleksjon i arbeidshverdagen

Høy etisk bevissthet i helse- og omsorgstjenestene bidrar til godt omdømme og bedre rekruttering, noe som er kritisk viktig i dagens og fremtidens utfordringsbilde, skriver avdelingsdirektør for helse og velferd i KS, Åse Snåre, i en kronikk.

Undersøkelse om betydningen av etisk refleksjon

Undersøkelse om betydningen av etisk refleksjon

Satsingen gjennomførte høsten 2018 en undersøkelse i kommunale helse- og omsorgstjenester. Hensikten var å evaluerer betydningen av etisk refleksjon for kvalitet, trivsel og samhandling i tjenestene.

KONTAKT