Leve hele livet

Målet med satsningen Leve hele livet er at nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå jobber sammen om å lage samfunn der det er godt å bli gammel. På denne siden kan du lese mer om satsingen og hvordan KS bidrar inn i arbeidet.

Siste om Leve hele livet

Ny veileder for Leve hele livet

Ny veileder for Leve hele livet

Veileder i egenevaluering for kommuner som jobber med Leve hele livet er klar. Veilederen skal bidra til økt bevissthet om hva som hemmer og fremmer gjennomføringen av Leve hele livet lokalt.

Høy oppslutning om Leve hele livet

Høy oppslutning om Leve hele livet

98 prosent av kommunene forteller at de planlegger å gjennomføre tiltak knyttet til Leve hele livet, og omtrent halvparten oppgir at de har fattet et vedtak om hvordan satsingen skal gjennomføres lokalt, viser underveisrapporten.

Vi blir stadig eldre, men aldringen er ujevnt fordelt

Vi blir stadig eldre, men aldringen er ujevnt fordelt

Det blir stadig flere eldre i Norge. I 2030 vil det være flere på 65 år og eldre enn barn og unge (0-19 år). Selv om eldre blir stadige friskere vil antallet eldre på sikt skape behov for flere tjenester. Derfor trengs bærekraftig velferd og lokalsamfunn.

Oslo kommune vant Leve hele livet prisen 2021

KS gratulerer Oslo kommune, som vant prisen for det gode arbeidet de har gjort med å inkludere eldrebefolkningen i utviklingen av tilbud og tjenester i kommunen.

Hva tenker du om å bli gammel?

Vi spurte ulike mennesker i alderen 7 til 88 om deres tanker om det å bli gammel. Det viser seg at det å bli gammel kan bety mye forskjellig.

Slik blir kommunen et aldersvennlig samfunn

Hvor begynner arbeidet med å skape et aldersvennlig lokalsamfunn? I denne animasjonsfilmen møter du pensjonisten Solveig som bor i aldersvennlige Sørvik kommune.

Les flere artikler

KONTAKT