Til hovedinnhold

Dette er Tørn Kommune

I Tørn-prosjektet gjøres det forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Forsøkene skal bidra til en mer bærekraftig sektor ved å øke heltidsandelen og andelen ansatte med formell helsefaglig kompetanse.

Artikler

Foto: KS

Dette er Tørn Kommune

Tørn Kommune gjør forsøk med organisering av arbeidet og arbeidstiden i kommunenes helse- og omsorgstjenester, og er ett av tre delprogrammer i det nasjonale Tørn-programmet.

Foto: Nucleus

Ny rapport: Evaluering av Tørn

Rapporten viser hvordan Tørn gjennom opplæring, veiledning og erfaringsdeling har motivert og støttet kommuner. Fafo har følgeforsket arbeidet med Tørn fram til høsten 2023, og evalueringen er god.

Tørn-film: Heltidskultur i Sandefjord kommune

- Det er enighet om at heltidskultur er nødvendig for god tjenestekvalitet. Spørsmålet er hvordan vi får det til, sier Janne Moholt, avdelingsleder ved Kamfjordhjemmet i Sandefjord kommune.

Foto: iStock

Innovativ bemanningsledelse - Rusta for framtida blir en del av Tørn

Fra og med oktober 2023 blir Innovativ bemanningsledelse - Rusta for framtida en del av Tørn.

Foto: Unsplash

Tørn utvides til hele helse- og omsorgstjenesten

Høsten 2023 ble Tørn utvidet til et nasjonalt program for hele helse- og omsorgstjenesten. Dette programmet vil ha tre delprogrammer, et for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, et for spesialisthelsetjenesten og ett program for samhandling.

Slampoesi: Ny organisering av arbeidet og arbeidstiden

Denne Tørn-filmen bruker slampoesi for å formidle behovet for å jobbe med en hensiktsmessig organisering av arbeidet og arbeidstiden. Det handler om riktig kompetanse til riktig sted og tid. Vel så viktig er det å gå fra ord til handling. 

Foto: KS

Kommunal Rapport-podkast: Tørn som modell for omstilling

Hør avdelingsdirektør i KS, Marit Roxrud Leinhardt, fortelle mer om Tørn-prosjektet i ukens episode av Kontrollutvalget - en podkast fra Kommunal Rapport.

Foto: Andrea Piac/Pexels

Tørn trekkes frem av Helsepersonellkommisjonen

Helsepersonellkommisjonen foreslår at Tørn-prosjektet utvides til et program som skal fremme riktig organisering og oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene over hele landet.

Foto: KS

Slik jobber Tørn-prosjektet

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av arbeidet og arbeidstiden i kommunenes omsorgstjenester. Mange kommuner får ikke rekruttert nok medarbeidere, og dette blir enda mer utfordrende i årene som kommer.

Foto: KS

Nytt KS-prosjekt skal bidra til fremtidens omsorgstjenester

I årene fremover står kommunal sektor ovenfor betydelige utfordringer med å møte økt etterspørsel etter omsorgstjenester gitt tilgjengelige ressurser og kompetanse. Det nye KS-prosjektet Tørn skal bidra til å finne løsninger på disse utfordringene.

Foto: KS

Presentasjonsvideo: Bli bedre kjent med Tørn!

Hva er bakteppet for Tørn-prosjektet og hvordan er det organisert? Denne presentasjonsvideoen gir deg en rask innføring.

Foto: Anne Elisabeth Næss

Ny organisering av arbeidet gir muligheter for bedre omsorgstjenester

På oppdrag fra KS har Agenda Kaupang og FAFO utarbeidet en oppsummering av nyere forskning på oppgavedeling, organisering, kompetanse og heltidskultur i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Foto: Shutterstock

Erfaringer med ny organisering av arbeidet i den kommunale omsorgstjenesten

Kommunene finner gode løsninger for bærekraftig organisering, men etterspør mer kompetanse på bemanningsledelse, viser en ny rapport.

Foto: KS/Hege K. Fosser Pedersen

Hvordan lykkes med ny oppgavedeling i helse og omsorg?

Organisering av arbeidet, som også KS-prosjektet Tørn handler om, er ett av virkemidlene vi kan bruke for å få en bærekraftig velferd i fremtiden. Hør og se opptaket fra Arendalsuka om ny organisering av helse- og omsorgstjenester.

Foto: Mostphotos

Bedre oppgavedeling skaper fremtidens omsorgstjenester

Mer målrettet fordeling av oppgaver er en av nøklene til bærekraftige omsorgstjenester fremover. Knapp fagkompetanse må brukes der den trengs aller mest. Sykepleiere og fagarbeidere bruker i dag mye tid på oppgaver som ikke krever deres spisskompetanse.

Foto: Shutterstock

Organisering av arbeidstiden er nøkkelen

I TØRN-prosjektet gjøres det forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i helse- og omsorgstjenestene. Forsøkene skal bidra til en mer bærekraftig sektor ved å øke heltidsandelen pluss økt andel ansatte med formell helsefaglig kompetanse.

Foto: KS

Helseteknologi er løsningen på utfordringer i omsorgssektoren

Dette svarer framtidens sykepleiere på hvordan utfordringene i de kommunale helse- omsorgstjenestene kan løses. På en innovasjonskamp presenterte de nylig forslag til løsninger for fremtiden.

KONTAKT