Med et nasjonalt program tar vi et betydningsfullt skritt mot en effektiv og samordnet helse- og omsorgstjeneste.

Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS.

Formålet med programmet er å fremme riktig organisering og oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene over hele landet, samtidig som man sikrer bedre bruk av personellressursene. 

Programmet vil bygge på de gode erfaringene med KS-prosjektet Tørn, som gjør forsøk med ny organisering av arbeidet i kommunenes omsorgstjenester slik at ressurser og kompetanse brukes best mulig. 97 kommuner er per dags dato med i dette delprogrammet, og flere skal det bli!

Direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, mener dette er et skritt i riktig retning for å sikre langsiktig bærekraft i helse- og omsorgstjenestene.

"Det er avgjørende å finne gode løsninger på det utfordringsbildet vi ser i dag. Med et nasjonalt program tar vi et betydningsfullt skritt mot en effektiv og samordnet helse- og omsorgstjeneste. Ved å fremme riktig kompetanse og organisering av arbeidet på tvers av sektorer, åpner vi døren for en helhetlig tilnærming til kvalitet i tjenestene.", sier Gangsø.

Les mer om Tørn:

Lenkeblokk Icon Slampoesi: Ny organisering av arbeidet og arbeidstiden

Helsepersonellkommisjonen

Lenkeblokk Icon Tørn trekkes frem av Helsepersonellkommisjonen