Utgangspunktet i Tørn er at kommunen bør jobbe med å bruke og utvikle kompetansen den faktisk har tilgjengelig – de dyktige medarbeiderne som i dag jobber i tjenestene – på en best mulig måte, til det beste for brukerne.

I Tørn fokuserer kommunene på tre nøkler for å få til dette:

Hensiktsmessig fordeling av oppgavene, organisering av arbeidstiden som gir kontinuitet i tjenestene døgnet og året rundt, og kompetanseheving. Å jobbe med dette er et utfordrende endringsarbeid som krever langsiktighet og tålmodighet.

Erfaringer fra over 60 Tørn-kommuner gir følgende råd for å lykkes:

  1. Medarbeidere og ledere må få være med på å finne løsningene. De som gjør oppgavene, kjenner dem best. De kjenner brukerne. Stol på at de har innsikten som trengs for å utvikle bærekraftige løsninger. Dette er medarbeiderdrevet innovasjon i praksis.

  2. Sett av nok tid. Minst ett år, gjerne mer. En ny organisering av arbeidet og arbeidstiden handler ikke bare om bedre struktur i hverdagen, det handler også om endringer av holdninger og atferd. Det tar tid.

  3. Sørg for forankring av endringsarbeidet både politisk og administrativt i kommunen.

  4. Ikke hopp direkte til løsninger. Tørn-metodikken omfatter grundige kartlegginger av oppgaver og kompetanse. Dette er helt nødvendig for å vite hvilke løsninger som er fornuftige. Å hoppe direkte til løsninger som viser seg å ikke være gode, bruker opp endringsviljen hos både ledere og medarbeidere. 

  5. Involver de tillitsvalgte lokalt. Et godt partssamarbeid fra dag én er en viktig suksessfaktor.

Tørn starter jevnlig nye piloter. Alle nye piloter og tiltak annonseres på ks.no/torn rundt én måned før påmeldingsfrist.