Å lykkes med ny oppgavedeling er krevende for kommunene

Marit Roxrud Leinhardt

Programmet foreslås finansiert med totalt 3 milliarder kroner fordelt over ti år.

«Tørn-prosjektet er sannsynligvis det mest strukturerte prosjektet i Norge som fremmer riktig oppgavedeling», står det i Helsepersonellkommisjonens rapport som nylig ble lansert.

- Det er flott at det viktige og nyttige arbeidet KS og TØRN-prosjektet gjør i landets kommuner, blir sett og anerkjent, sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Marit Roxrud Leinhardt. - Å lykkes med ny oppgavedeling er krevende for kommunene. Det krever målrettet innsats av både ledere og medarbeidere i tjenestene og et langsiktig perspektiv. 

Foreslår å drive prosjektet sammen

Erfaring og læring fra over 60 dyktige Tørn-kommuner har bidratt til ny kunnskap om potensialet som ligger i en hensiktsmessig organisering av arbeidet og arbeidstiden.
Det foreslåtte programmet skal rettes mot både kommunene og spesialisthelsetjenesten, og forslaget er at KS og de regionale helseforetakene driver det sammen. Her kan kommuner og helseforetak få bistand i eget utviklingsarbeid med riktig oppgavedeling i enheter, mellom enheter og mellom nivåene i helse- og omsorgstjenesten. Partssamarbeid og medarbeiderinvolvering skal ligge til grunn for arbeidet.

- KS mener at oppgavedeling er viktig for morgendagens utfordringer. Her gjør TØRN-prosjektet en stor og grundig jobb i landets kommuner, sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS. 

Lenkeblokk Icon Les rapporten her