I årene som kommer blir det flere eldre og færre unge som kan løse de store og tunge oppgavene innen helse og omsorg. Så hva skal vi gjøre når det blir færre hender? Jo, organisere arbeidet på nye måter.