Vi må være optimistiske og jobbe med løsningsdimensjonene som er tilgjengelige i dag samtidig som vi jakter på nye løsninger

Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør i KS.

I forbindelse med Helsepersonellkommisjonens rapport ble Marit Roxrud Leinhardt invitert for å fortelle mer om prosjektet. Tørn nylig ble trukket frem av Helsepersonellkommisjonen som et eksempel på omstilling og kvalitetsutvikling i kommunesektoren. Kommisjonen vil sette i gang det det den kaller et systematisk og forpliktende kvalitetsutviklingsprogram som skal fremme bedre organisering av arbeidsprosesser og riktig oppgavedeling. De foreslår at programmet blir en utvidelse av Tørn-prosjektet.

- Det er flott for oss som har jobbet med prosjektet i tre år å få den anerkjennelsen, sier Leinhardt.

Optimistisk fremtidsbilde

Hun forteller om bakgrunnen for Tørn-prosjektet og utdyper viktigheten av å jobbe nøye og unngå å hoppe direkte til løsningene. Videre legger hun til tre suksessfaktorer for å lykkes med ny oppgavedeling og bedre organisering av arbeidet og arbeidstiden.

1) Arbeidet må forankres politisk og administrativt
2) Sett av ressurser og husk på at dette tar tid
3) Godt partssamarbeid

- Kommunene må derfor forplikte seg med det som bakgrunn, og det er viktig at de gjør en ordentlig kartlegging og jobber grundig på forhånd få å få til ønskelige resultater. Vi må være optimistiske og jobbe med alle løsningsdimensjonene som er tilgjengelig i dag samtidig som vi jakter på nye løsninger, avslutter hun. 

Hele Podkast-episoden til Kommunal Rapport kan du høre her.

Les også: Kommunal Rapport - Omstilling gir resultater.