Hun deltar i Tørn-filmen om heltidskultur i helse- og omsorgssektoren. Her forteller hun mer om hvordan kommunen har gått frem for å organisere arbeidet og arbeidstiden på en måte som fremmer heltidskultur og er bærekraftig for både medarbeidere og tjenestemottakere.