Tørn og Rusta for fremtida har operert uavhengig frem til nå, men har mange fellestrekk i temaene tiltakene jobber med, samt i metodikken som brukes.  Det handler om å tenke nytt og innovativt rundt oppgaveløsning, bemannings- og arbeidstidsplanlegging, gjennom medarbeiderdrevet innovasjon og godt partssamarbeid.

Rusta for framtida, som nå endrer navn til «Tørn - Rusta for framtida», vil i stor grad fortsette arbeidet som før og primært være geografisk konsentrert i Innlandet.  

Ved å slå sammen kreftene er målet å høste flere gevinster som vil skape merverdi for både ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester og pasientene – de som vet hvor «skoen trykker».

Lenkeblokk Icon Les mer om Innovativ bemanningsledelse - Rusta for framtida her