Ny rapport: Fafos følgeevaluering av Tørn

Fafo-rapport 2024:05, Leif E. Moland og Ketil Bråthen: Underveisevaluering av Tørn-programmet - Ny tørn for effektive helse- og omsorgstjenester

Lenkeblokk Icon Les hele rapporten her!

«Tørn er et lærings- og utviklingsnettverk som tilbyr forskningsbasert undervisning og veiledning på et nivå vi ikke har sett i tidligere nettverk», står det i Fafo-rapporten som nå er publisert. Den kommer med mange gode evalueringer av Tørn-programmet.

Rapporten undersøker hvordan Tørn gjennom opplæring, veiledning og erfaringsdeling har motivert og understøttet kommunene til å organisere lokalt prosjektarbeid og gjennomføre ønskede tiltak.Den undersøker den første fasen i Tørn-programmet, der Fafo har fulgt og evaluert lærings- og utviklingsarbeidet i 60 deltakerkommuner organisert i fem nettverk. Underveis har det skjedd en rekke endringer. Det er også etablert en flere nye Tørn-nettverk. Rapporten er derfor kalt for en underveisevaluering.  

I rapporten beskrives først innholdet og gjennomføringen av nettverksaktiviteter og lokale utviklingstiltak, og deretter hvilke resultater som er oppnådd. 

Se lanseringen her:

Les hele rapporten her: 

Lenkeblokk Icon Fafo-rapport, Leif E. Moland og Ketil Bråthen: Underveisevaluering av Tørn-programmet: Ny tørn for effektive helse- og omsorgstjenester