Utdanningsinstitusjonen og kommunene må samarbeid tett for å bidra til å løse de store utfordringene kommunale omsorgstjenester står overfor.
Marit Roxrud Leinhardt

Hva er innovasjonscamp?

Innovasjonscamp er en idekonkurranse og en læringsmetode for kreativitet og nyskaping. I løpet av en avgrenset tidsperiode skal studentene levere gode løsninger på en reell utfordring. Innovasjonscamp er en innovativ læringsmetode med utgangspunkt i et treparts-samarbeid mellom lokalt arbeids- og næringsliv, utdanningsinstitusjonen og Ungt Entreprenørskap (Ungt Entreprenørskap, 2022).

KS-prosjektet Tørn inviterte nylig 3.års sykepleierstudenter fra Oslo Met, avdeling Kjeller, sammen med Lillestrøm kommune og Ungt Entreprenørskap (UE) til en innovasjonscamp. Studentene fikk i oppdrag å se på hvordan arbeidsoppgavene i hjemmebaserte tjenester kan organiseres på en framtidsrettet og innovativ måte.

- Utdanningsinstitusjonen og kommunene må samarbeid tett for å bidra til å løse de store utfordringene kommunale omsorgstjenester står overfor. Innovasjonscamp er et strålende eksempel. KS ønsker å se mer av dette, sier Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør for Arbeidsgiverpolitikk i KS.

Tenke ut av boksen

Sykepleierstudentene jobbet sammen i grupper, og fikk 28 timer på å løse oppdraget. Gruppene fikk veiledning underveis av UE, Tørn og Lillestrøm kommune, og det var inspirasjonsforedrag ved Nima Shahinian. Nima har startet sin astronaut-trening med mål om å bli første nordmann i verdensrommet! Han var opptatt å finne den gode problemstillingen. Det mener han sykepleiere må tørre å jakte på i praksis. Ikke bare være opptatt av de gode løsningene, men å tørre og se ut av boksen. DDet er helt ok å gjøre feil så lenge man lærer av det.

- Tørn er opptatt av at ansatte må ut av boksen og finne de små og gode ideene som skaper endringe, sier Marit Roxrud Leinhardt.

Ulike forslag ble presentert

De 10 beste løsningsforslagene gikk videre til finalen. Finalegruppene fikk 4 minutter til å presentere sin løsning for en jury og resten av deltakerne. Mange av løsningene fokuserte på bruk av ulike app’er og forslag på løsninger som kan gjøre dagens dokumentasjonssystem mer effektivt og brukervennlig.

En gruppe foreslo et speil med innebygd videofunksjon som kan veilede hjemmeboende personer med demens i daglig personlige hygiene. Thermosekk med varmeelementer som gjør at alt det tekniske utstyret hjemmetjenesten har med seg til brukerne har større kapasitet om vinteren på grunn av kulde, var et annet forslag. På den måten vil hjemmetjenesten spare tid på å kjøre frem og tilbake til basen for å hente nytt utstyr.

En annen gruppe forslo en mat-app der bruker kan velge mellom ulike menyer til lunsj og middag, og bestemme selv når maten blir levert på døren. På den måten kan hjemmetjenesten spare mye tid på matombringing.

Og vinneren er…

Det ble kåret en vinner i klassen «Beste totale løsning» og «Beste kreative løsning».

Prisen «Beste totale løsning» ble delt ut til gruppen som presenterte prosjektet «System-oppdateringen». Gerica kan forbedres ved å legge inn beregnet reisetid og nøyaktig reiserute til personer som skal få besøk av hjemmetjenesten. Bruker blir også varslet når helsepersonellet er på vei.

Prisen «Beste kreative løsning» gikk til gruppen med produktet «KATOlett». Bakre del av toalettsetet fungerer som en katapult, og gjør at brukeren kan komme seg opp fra toalettsetet uten hjelp fra andre.

Les mer om Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg