Vi blir stadig færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Mot 2040/2050 halveres antallet. Da vil det ikke være aldersbæreevne igjen.

For å sikre gode og trygge omsorgstjenester fremover er vi nødt til å bruke kompetansen til de ansatte på best mulig måte.
 
KS-prosjektet Tørn jobber med å fordele arbeidsoppgavene bedre og organisere arbeidet på andre måter. Se filmen her: