En av de store samfunnsflokene fremover er hvordan vi skal møte tjenestebehovet. Tilgangen på fagfolk blir vanskeligere, brukernes behov større og økonomien strammere.

Organisering av arbeidet, med oppgavedeling, arbeidstid og planlegging, heving og bruk av kompetanse - som også Tørn-prosjektet til KS handler om - er noen av virkemidlene vi kan bruke for å få en bærekraftig velferd i fremtiden.

I debatten diskuterer vi og kommer med gode eksempler på hvordan vi kan og må innrette fremtidens helse- og omsorgstjenester ved hjelp av ny organisering.

I debatten deltok disse:

  • Tor Arne Gangsø, Direktør for arbeidsliv, KS
  • Tone Woll Buer, Prosjektleder for heltidskultur, Sandefjord kommune
  • Silje Naustvik, Nestleder, Norsk Sykepleierforbund (NSF)
  • Fredrik Gulowsen, grunder, Nyby
  • Monica Rydland, Programdirektør, NHH
  • Tone Merete Sverkerud, Kommunalsjef Helse og omsorg, Kongsberg kommune
  • Erlend Svardal Bøe, Medlem, Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget
  • Lizzie Ruud Thorkildsen, Forbundsleder, Delta