KS' storbynettverk består av politisk ledelse i de åtte kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Bærum og Drammen – sammen med politisk ledelse i KS. I tillegg har øverste administrative ledelse i de samme kommunene et administrativt storbynettverk.

Nettverket ble dannet i desember 2005 gjennom vedtak i KS' sentralstyre (nå Hovedstyret), og bidrar til å styrke KS’ interessepolitiske arbeid.  

Leder for nettverket er ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog. I tillegg har KS' storbynettverk følgende medlemmer:

  • Byrådsleder i Oslo kommune, Eirik Lae Solberg
  • Ordfører i Trondheim kommune, Kent Ranum
  • Ordfører i Kristiansand kommune, Mathias Bernander
  • Byrådsleder i Bergen kommune, Christine B. Meyer
  • Ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen 
  • Ordfører i Stavanger kommune, Sissel Knutsen Hegdal 
  • Ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen
Lenkeblokk Icon Møtekalenderen til KS' storbynettverk Lenkeblokk Icon Medlemmer og møtekalender til det administrative nettverket

KS' storbynettverks uttalelser