KS' storbynettverk er et eget nettverk under KS-paraplyen og består av politisk ledelse i de åtte kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Bærum og Drammen – sammen med politisk ledelse i KS. I tillegg har øverste administrative ledelse i de samme kommunene et administrativt storbynettverk.

Nettverket ble dannet i desember 2005 gjennom vedtak i KS' sentralstyre (nå hovedstyre), og bidrar til å styrke KS’ interessepolitiske arbeid.  

Leder for nettverket er ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland. I tillegg har KS' storbynettverk følgende medlemmer:

  • Byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen
  • Ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik
  • Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krogh
  • Byrådsleder i Bergen kommune, Rune Bakervik
  • Ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen 
  • Ordfører i Stavanger kommune, Kari Nessa Nordtun 
  • Ordfører i Drammen kommune, Monica Myrvold Berg
Lenkeblokk Icon Møtekalenderen til KS' storbynettverk Lenkeblokk Icon Møtekalender til det administrative nettverket Lenkeblokk Icon Avtale mellom KS og bykommunenes medlemmer i KS' storbynettverk (2019 - 2023)

KS' storbynettverks uttalelser