- Dersom regjeringen i den nåværende sitasjonen vurderer å øke ytterligere mottaket av kvoteflyktninger fra FN, vil medlemmene i KS storbynettverk ha kapasitet til å ta imot flere flyktninger enn antallet flyktninger som IMDi har anmodet kommunen om å ta imot i 2020, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.

Les brevet fra KS storbynettverk her

KS storbynettverk består av bykommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand og Tromsø. Nettverket støtter regjeringens tiltak om å hente sårbare familier med barn, som befinner seg i Moria-leiren på Lesbos i Hellas.

- KS storbynettverk støtter dette tiltaket for å avhjelpe en meget vanskelig situasjon for menneskene i leiren, men også for greske myndigheter. Dette er i pakt med norske humanitære tradisjoner når krisesituasjoner oppstår utenfor våre egne grenser, sier Gram.

I brevet minner storbynettverket også om at mange av storbykommunene har ekstra kapasitet. Bakgrunnen for at flere kommuner har ekstra kapasitet skyldes at har integrering- og mangfolddirektoratet (IMDI) nedjusterte sin anmodning om bosetting av flyktninger i 2020, som følge av koronasituasjonen. Det innebærer at mange av bykommunene har ekstra kapasitet. I landet som helhet har kommunene gjort vedtak om 1300 flere bosettinger enn hva som følger av IMDis reviderte anmodning.