KS og KS Storbynettverk ønsker med denne uttalelsen å gi full støtte til at arbeidet med å etablere Pasientens legemiddelliste og annen digital støtte til legemiddelhåndteringen i helsetjenestene forsterkes nasjonalt. Kommunal sektors representanter i Nasjonalt prioriteringsutvalg (NUIT) og Nasjonale e-helsestyre (NEHS) har bidratt i arbeidet med denne uttalelsen.

Les hele uttalelsen (pdf)