KS storbynettverk understreker viktigheten av at regjeringen setter boligpolitikk på agendaen og støtter
regjeringens overordnede målsetninger.

Les hele uttalelsen (pdf)