Forslaget bryter med viktige prinsipper for maktfordeling mellom stat og kommune, og for prinsipper for
finansiering av kommunene og nasjonal infrastruktur.

Last ned hele uttalelsen (pdf)