De siste ukene har smittesituasjonen i Norge forverret seg kraftig. En stor andel av smitten skyldes såkalt
importsmitte, som bringes inn i landet av arbeidstakere og arbeidssøkere som kommer fra røde land. Dette
utfordrer TISK-kapasiteten i kommuner over hele landet. Regjeringen har iverksatt tiltak mot dette – blant
annet gjennom nye karantenebestemmelser og krav om obligatorisk test i hjemlandet som skal framvises
ved ankomst Norge. Tilreisende som ikke kan framvise slikt bevis kan bli avvist ved ankomst Norge.

Les hele uttalelsen (pdf)