Kommunene er en grunnstein i velferdssamfunnet og skal sammen med stat og fylke sikre innbyggernes
behov gjennom tjenestetilbudet og rollene som myndighet, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Det
er viktig at kommunenes forutsetning og rammer nå gås gjennom, slik at kommunene fremdeles kan
levere godt - også i fremtidens velferdssamfunn.

Utvalgets oppdrag er stort, viktig og komplekst, og det er derfor av betydning at utvalget har et godt og
dekkende kunnskapsgrunnlag for sine vurderinger.

Les hele innspillet (pdf)