Statlige føringer, som lærenorm, bemanningsnormer og rettighetsfesting av tilbud til spesielle målgrupper, begrenser kommunens handlingsfrihet og muligheten til å prioritere ressurser der behovet er størst.

Les hele uttalelsen (pdf)