Kommunene savner en kanal for dialog og involvering av kommunene i forkant av at tiltak iverksettes. Det kommer frem i et brev kommunene i KS storbynettverk, Ullensaker kommune som vertskommune for Oslo lufthavn Gardermoen, KS og Halden kommune nylig har sendt justis- og beredskapsdepartementet.

KS og kommunene mener det fortsatt et stort behov for at regjeringen gir kommunene bedre varslingstid fra tiltak besluttes til de iverksettes. Særlig når det gjelder endringer i innreisereglene, med konsekvenser for kapasitet på teststasjoner og på karantenehotellplasser. Dette skaper store utfordringer for kommunene, og medfører høyere konfliktnivå enn nødvendig, både ved grensene og i karantenehotellene.

I brevet oppfordres det på det sterkeste om at Justisdepartementet tar initiativ til å etablere en kanal for tidlig og målrettet dialog med de aktuelle kommunene i forkant av nye regelendringer. KS bistår gjerne med tilrettelegging av dette.  

Les brevet til Justis- og beredskapsdepartementet