Vi mener det er viktig at Inntektssystemutvalget belyser disse problemstillingene, og foreslår justeringer i inntektssystemet for å fange opp disse utfordringene. Alternativt vil videreføring og en oppjustering av storbytilskuddet være et viktig supplement til utgiftsutjevningen, dersom man ikke klarer å finne tilfredsstillende kriterier i kostnadsnøkkelen.

Les hele uttalelsen (pdf)