Samtidig påpeker storbynettverket at gapet mellom de som klarer seg og de som trenger kommunal hjelp blir større. I storbyene fører også de høye boligprisene til at det blir et større press på leiemarkedet ettersom flere ikke får mulighet til å kjøpe egen bolig.

Derfor mener storbynettverket at boligmeldinga bør vurdere om den norske boligmodellen fungerer etter intensjonen, særlig med hensyn til situasjonen i de store byene med høye boligpriser og økende andel leietakere i stadige mer pressede leiemarkeder.

Hele innspillet fra storbynettverket kan du laste ned å lese her.

Lenkeblokk Icon Innspill til stortingsmelding om bolig