Lokale myndigheter er et hovedgrunnlag for ethvert demokratisk politisk styre. Kristiansand bystyre har nok en gang fattet vedtak som tydelig viser at det ikke er lokaldemokratisk vilje til å dele Kristiansand kommune. De økonomiske og menneskelige kostnadene vil være store ved en delingsprosess og det er svært vanskelig å argumentere for at en deling av Kristiansand kommune er fremtidsrettet. Det er vanskelig å finne passende ord for byrden regjeringen legger på Kristiansands innbyggere, ansatte, pasienter, skoleelever og andre.

Nå er nok nok. KS og KS' storbynettverk anbefaler på det sterkeste at regjeringen ikke nok en gang overprøver lokalt fattede vedtak. Det vil være et alvorlig tillitsbrudd fra en regjering som har lansert tillitsreformen som signaliserer økt tillit til lokaldemokratiet.

----------

Anmodningen er signert av KS og samtlige ordførere i KS' storbynettverk:

Gunn Marit Helgesen
Styreleder i KS                 

Jan Oddvar Skisland
Leder av Storbynettverket og ordfører i Kristiansand kommune

Raymond Johansen
Byrådsleder i Oslo kommune

Rita Ottervik                                                               
Ordfører i Trondheim kommune                                    

Rune Bakervik
Byrådsleder i Bergen kommune

Kari Nessa Nordtun
Ordfører i Stavanger kommune

Gunnar Wilhelmsen                                     
Ordfører i Tromsø kommune

Lisbeth Hammer Krog
Ordfører i Bærum kommune

Monica Myrvold Berg
Ordfører i Drammen kommune