Fra og med 7. november ble det innført nye nasjonale bestemmelser for serverings- og
skjenkesteder, med nasjonal skjenkestopp kl. 24.00, og der serveringssteder med skjenkebevilling
ikke kan slippe inn nye gjester etter kl.22.00.

Les hele uttalelsen (pdf)