Svikt i vann- og avløpstjenestene vil ha store konsekvenser for samfunnets evne til å ivareta
en rekke kritiske funksjoner, blant annet helse, miljø, matproduksjon, brannvern og sikkerhet i
samfunnet.

Les hele uttalelsen (pdf)