KS Storbynettverk mener kommunens plikt til å finansiere ikke-rettighetsbarn i private barnehager er en
vesentlig utfordring med dagens styring og finansiering av private barnehager. Dette er en av de
tydeligste forskjellene i rettigheter og plikter, mellom kommunen og private barnehager, i dagens
barnehagelov. Dette utfordrer kommunenes mulighet til riktig dimensjonering og god budsjettstyring.

KS storbynettverk oppfordrer regjeringen til å sende forslag om at kommunen kan stille vilkår om opptak
av barn med rett til plass ved finansering av private barnehager på høring i 2023, jfr. verbalenighet 5. i
budsjettavtalen mellom regjeringen og SV.