I uttalelsen heter det at «dette er et oppsiktsvekkende brudd med Hurdalsplattformen, som har knyttet et nasjonalt vedtak om oppløsning til at kommunestyret selv ber om det. Kristiansand bystyre har gjort vedtak om at kommunen ikke ønsker å søke om å få reversert kommunesammenslåingen fra 2020».

Lenkeblokk Icon Les hele uttalelsen her

Ikke i tråd med tillitsreformen

KS Storbynettverk mener at dersom kommunal- og distriktsdepartementet hopper bukk over bystyret og vil tvangsoppløse kommunen, er det heller ikke i tråd med tillitsreformen, som signaliserer økt tillit til lokale myndigheter.

Å slå sammen eller splitte kommuner er en omfattende prosess, som krever store ressurser. KS Storbynettverk uttrykker bekymring for hva en kommunedeling vil medføre av unødvendig ressursbruk og belastning på de ansatte.

Støtte fra et samlet nettverk

Jan Oddvar Skisland er ordfører i Kristiansand og leder Storbynettverket i KS. Han er glad for at alle storbyene stiller seg bak uttalelsen om at regjeringen ikke kan overprøve kommunale vedtak om strukturspørsmål.

- Det er til stor støtte å ha alle storbyene i ryggen, sier Skisland.

KS stiller seg også bak Kristiansand kommune.

- For oss er dette spørsmålet prinsipielt. Prinsippet om at innbyggerne selv styrer lokale saker gjennom lokalt valgte representanter er tydelig slått fast i Grunnloven. Hvor kommunegrensene skal gå er og bør være et lokalt anliggende, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.