Kunnskapsgrunnlag og verktøy

Les om kunnskapsgrunnlaget for satsingen og gode verktøy i arbeidet med gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.