Hva er viktig for deg?-dagen arrangeres årlig i begynnelsen av juni. I 2022 vil dagen bli markert torsdag 9. juni – både i Norge og internasjonalt  

KS sender ut buttons uten kostnad for dere som skal markere Hva er viktig for deg?-dagen. Husk å krysse av for om dere vil ha buttons med tekst på bokmål, nynorsk eller samisk. Som tidligere tilbyr vi buttons på nordsamisk, og nytt i år er at vi også tilbyr buttons på lule- og sørsamisk.

Det er nå for sent å bestille buttons til årets Hva er viktig for deg?-dag, men dere kan likevel bestille buttons for levering etter sommerferien.

Fyll ut skjema under for å bestille buttons.

Fyll ut skjema under for å bestille buttons

Vi ønsker jakkemerker på: