I slutten av august ble det arrangert måleverksted i Horten for deltakerne i Gode pasientforløps læringsnettverk i Vestfold. Nils-Øivind Offernes innledet dagen med å si at målinger er vanskelig. Håpet er at denne dagen kan være nyttig i arbeidet som gjøres i Gode pasientforløp, men også i alt annet forbedringsarbeid som gjøres i kommunen.

Fem gode råd i arbeidet med målinger

I forbedringsarbeid skal vi fra en nåsituasjon til en framtidig situasjon, og spørsmålet er «hvor mye, innen når og for hvem?». Hvordan kan vi vite at forbedringstiltakene gjennomføres som planlagt?

Offernes ga deltakerne fem gode råd:
1. Det er bedre med noen målinger enn ingen, og det er bedre å gjøre noe lite og konkret enn mer omfattende målinger som man aldri får nytte av.
2. Målingene trenger ikke være perfekte. Godt nok holder.
3. Finn et sted å begynne, for eksempel en avdeling. Ikke tenk at nå skal vi måle overalt.
4. Sats likevel på å gjøre flere målinger, i tilfelle en av målingene blir feil.
5. Lag mål som gjør at dere ser en endring, dvs. at det måles hver uke eller hver måned. Du trenger 10-15 målinger i en tidsserie for å se utviklingen.

Ekstratilbud til Vestfold

I Vestfold har de vært svært uheldige. Pandemien gjorde at både andre og tredje nettverkssamling måtte utsettes. Derfor fikk deltakerne i læringsnettverket tilbud om et eget måleverksted. Behovet kom fram i de jevnlige møtene som har vært avholdt med lederne av forbedringsteamene.

Se Nils-Øivind Offernes’ innlegg på andre samling i Gode pasientforløps læringsnettverk i Helse Bergen-regionen eller innlegget på tredje samling i Telemark.

Se presentasjonen fra måleverkstedet