I en travel hverdag er det utallige situasjoner der det som virkelig betyr noe for pasienten og de pårørende ikke forstås eller snakkes om. Hva er viktig for deg?-dagen er en mulighet til å stoppe og tenke litt over hvordan vi lytter, hvem vi lytter for og hva vi gjør med svarene vi får. Erfaring viser at aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen. Det kan være alt fra å klare å lage seg frokost selv, eller å få komme hjem til jul.

Viktig verktøy i Eigersund
- Vi hadde lenge tenkt at vi måtte få til en sterkere brukerorientering i helse- og omsorgstjenestene, men fikk det ikke helt til. Så ble vi med i læringsnettverket for Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke, og det var som en gavepakke. Endelig fikk det verktøyet vi trengte, sier Wenche Høghaug, avdelingsleder i Eigersund kommune.

Erfaringene etter å ha arbeidet systematisk med Hva er viktig for deg?-samtalen er at det ofte kommer fram ting i disse samtalene som de ansatte ikke har tenkt på. Også tidligere kartla kommunen hva som er viktig for pasienten, men ved å bruke de konkrete ordene «hva er viktig for deg?», så får de andre svar enn før.

Det nære viktigst
En av pasientene som ble stilt dette spørsmålet i Eigersund er nå 83 år gamle Kai Ove Lindø. Han var svært syk da han ble innlagt på korttids- og rehabiliteringsavdeling 2 vest høsten 2017. Han følte seg mer betydningsfull da han ble stilt spørsmålet «Hva er viktig for deg?», litt mindre som en brikke i systemet, og var ikke i tvil om svaret.

Det viktigste var å kunne klare å gå de 13 trappetrinnene hjemme – for da kunne han komme hjem til jul. Han fikk god hjelp til å trene, nådde målet sitt og kunne feire jul hjemme sammen med familien.

Starten på en bevegelse
Initiativet til å markere Hva er viktig for deg?- dagen kom i satsingen Gode pasientforløp som KS gjennomfører i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Fargerike jakkemerker med dette viktige spørsmålet har blitt symbolet på en retningsendring i helsevesenet. Oppmerksomheten flyttes fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?». Aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen.

KS har sendt ut 53 000 jakkemerker til 191 kommuner og bydeler og nesten 40 sykehus. Antall kommuner som markerer dagen har økt med ca. 50 prosent sammenlignet med fjoråret. Siden starten i Norge for fem år siden har dette blitt internasjonal bevegelse. 30 land markerte dagen i 2017.