Ressursside for «hva er viktig for deg?»

«Hva er viktig for deg?» er en måte å implementere personsentrert omsorg i praksis. På ks.no/hvaerviktigfordeg finner du lenker til forskningsartikler, internasjonale ressurser, filmer, opptak av tidligere webinarer – og nytt i år – gjesteinnlegg fra sentrale personer som jobber i eller med helsetjenesten.

KS har siden 2014 samarbeidet med Folkehelseinstituttet om den nasjonale satsingen Gode pasientforløp der spørsmålet «hva er viktig for deg?» er en viktig del. Denne retningsendringen handler ikke bare om brukeren, pasienten og de pårørende. Den handler også om helsepersonell. Hvordan bruker vi ressurser, kompetanse, tid og rom til å gi tjenester på en god måte? Det handler om trygge og treffsikre tjenester som igjen henger sammen med det mange nå er opptatt av. I årene som kommer vil det bli det langt flere enn tidligere som vil trenge hjelp fra helsetjenesten, samtidig som det være færre personer som kan yte disse tjenestene. Da er det viktig å møte den enkelte pasient og bruker på en best mulig måte.

Spør, lytt og følg opp sammen

Det nytter ikke å stille spørsmålet «hva er viktig for deg?» hvis en ikke lytter og hører etter på hva som blir sagt. Det hjelper heller ikke å lytte hvis en ikke tar svaret på alvor og gjør noe med det, at en noterer det som er pasienten eller brukerens preferanser og tar det med seg inn i et tverrfaglig samarbeid der en har ett eller flere konkret mål og er enige om hvem som skal gjøre hva.

Regjeringen har varslet en ny nasjonal helse- og samhandlingsplan i høst. Et hovedmål i denne stortingsmeldingen er gode pasientforløp og likeverdige helsetjenester i hele landet. De gode tjenestene starter med spørsmålet «hva er viktig for deg?».

Historien som endret tjenestene

En historie fra Tvedestrand kommune noen år tilbake viser betydningen av «hva er viktig for deg?»-spørsmålet. I webinaret forteller Kristin Jeppestøl, rådgiver i Tvedestrand kommune, at kommunen var en av de første som deltok i et av Gode pasientforløps læringsnettverk. I nettverket ble de inspirert til å se brukeren på en ny måte.

En innbygger som allerede mottok kommunale tjenester hadde henvendt seg til kommunen med ønske om enda mer hjemmehjelp. Brukeren hadde ganske komplekse og sammensatte helseutfordringer og var godt kjent fra før. Ansatte på tildelingskontoret bestemte seg for å besøke kvinnen og spørre henne om hva som var viktig for henne i den situasjonen hun var i nå med utgangspunkt i hverdagslige aktiviteter.

Det kom fort fram at kvinnen hadde krysset av for hjemmehjelp på søknadsskjemaet, fordi det var det nærmeste hun kom det hun trengte. Ved nærmere dialog ble det klart at det hun egentlig ønsket var fysisk aktivitet, for hun ønsket å bli sterkere fysisk. Hun følte seg også ensom og ønsket sosial kontakt med andre. Kvinnen fikk tilbud om opphold på et senter der hun fikk treningstimer og samtidig kom seg ut blant folk. Og hun fikk tilbud om transport. Etter hvert var det mulig å redusere på tjenestetilbudet til denne kvinnen – hun klarte mer selv.

Årlig markering og Hva er viktig for deg?-webinar

Helt siden 2014 har satsingen Gode pasientforløp arrangert en årlig markering av Hva er viktig for deg?-dagen. Helse- og omsorgsdepartementet har finansiert satsingen for å oppnå helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp.

ks.no/hvaerviktigfordeg er det lagt ut mange nyttige ressurser, blant annet hilsener fra personer som jobber i eller med helsetjenesten. Her er også årets Hva er viktig for deg?-webinar tilgjengelig. Vi  håper dette vil være til nytte i alle de lokale markeringene rundt om i landet tirsdag 6. juni. Målet er at webinaret skal gi inspirasjon og bidra til refleksjon og noe å ta med videre i hver enkelt virksomhet.