Surnadal er en av de kommunene som jobber aller best med HPH, derfor var naturlig å dra hit for å produsere film. Filmen skal på en enkel og pedagogisk måte skal vise hva HPH er, hvordan HPH brukes og hvilke gevinster det gir å bruke et strukturert utskrivings- og oppfølgingsprogram. Filmen skal også inspirere andre kommuner til å jobbe på samme måte, og den blir blant annet vist på nettverkssamlinger i Gode pasientforløp.

Utviklingsprosjekt i Midt-Norge

HPH startet som et tverrfaglig sammensatt utviklingsprosjekt i Midt-Norge i 2009. Anders Grimsmo, professor emeritus ved NTNU og tidligere kommuneoverlege i Surnadal, var sentral i dette utviklingsarbeidet.

Surnadal var en av seks kommuner som deltok i det opprinnelige utviklingsprosjektet, og kommunen deltok også i læringsnettverket i Møre og Romsdal som ble gjennomført i perioden 2017 til 2019 sammen med alle sykehusene og 30 kommuner i Møre og Romsdal.

Lokal og nasjonal premiere

Filmen om helhetlig pasientforløp hadde lokal premiere på kulturhuset i Surnadal i februar og nasjonal premiere på Gode pasientforløps erfaringskonferanse 17. mars. Tusen takk til bruker og hovedperson Magne, hans kone Inga, sykepleier Laila Halset Ulvestad, enhetsleder Annett Ranes og Anders Grimsmo som vi møter i filmen som er produsert av Paragon Features.

Fullversjonen av filmen er på ca. 11 minutter. Det er også laget en kortere versjon på ca. fem minutter. Denne er tilgjengelig i Gode pasientforløps YouTube-kanal.