Hva er viktig for deg?-dagen arrangeres i år for ellevte år på rad. Dagen markeres også internasjonalt, og ca. 50 land deltar i markeringen.

Gode pasientforløp vil i år som i fjor gjøre tilgjengelig et webinar med en varighet på 25 minutter. I webinaret møter du disse innlederne:

- Margrethe Svinvik, spesialrådgiver i KS, som leder webinaret
- Anne Alnes Blindheim, erfaringskonsulent i Helse Bergen HF
- Anders Vege, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
- Jan Frich, adm. direktør ved Diakonhjemmet sykehus
- Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

Se gjerne webinaret sammen med kolleger om du har mulighet!

Som tidligere, skjer de fleste av aktivitetene lokalt i kommuner og på sykehus over hele landet. Gode pasientforløp støtter opp under disse aktivitetene ved å sende ut buttons. Det er også mulig å laste ned forskjellig materiell, som plakater og illustrasjoner, på Gode pasientforløps nettsider.   

Bestill buttons og last ned materiell her